arkitop arkitekter

Sofies väg 10

434 94  Vallda

 

0701-47 00 81

 

ann@arkitop.se

 

 


Ann Bergström, arkitekt SAR

med Master i Design for Sustainable Development

vid Chalmers Tekniska Högskola

välkommen

Skillnaden mellan en arkitop och en biotop är att arkitopen är skapad av människan och

biotopen av naturen, likheten är att olika miljöer fyller olika individers olika behov.