Välj de delar som passar ditt projekt...

I början av byggprojektet kan idéskisser, 3D-modeller och fotomontage vara värdefulla för att underlätta beslutsprocessen. Flera idéer kan då testas innan bygget startar, denna projektutveckling kan ni få hjälp med hos arkitop. Utifrån era önskemål (och kommunens regelverk) skapar vi en byggnad som ni kommer att trivas med när den står klar. Slutresultatet avgörs redan i de första skisserna; när målet för projektet beslutas.

...eller om ni redan vet vad ni vill (och får) så gör vi en ritning direkt...ritning direkt

Är idéerna klara kan ritningar göras direkt.

För att få bygglov behövs bygglovsritningar och andra handlingar som skall lämnas till aktuell kommun. Arkitop ritar hus enligt rådande regelverk, se vidare under rubriken 'bygglov/anmälan'.


enkel principmodell

När en form har definierats i 3D-modell syns effekterna av olika ställningstaganden. Redan med hjälp av dessa principmodeller kan idéer förändras och den slutliga formen förtydligas.

detaljerad grundmodell

Detaljeringsgraden är stor, trots att inga material- eller färgval ännu gjorts. Detta är den vanligaste typen av modell för större förändringar och nybyggen. Inomhus kan man gå husesyn; se hur ljuset faller, följa rumssekvenser... och möblera.

modell i fotomontage

Så snart modellen läggs på plats i ett foto av tomten blir bilden klar. Här kan även omgivningen (trädgården) modelleras och helheten träder fram. Är man osäker, kan olika modeller läggas i fotomontage för att så kunna göra jämförelser. Se hur det använts under rubriken 'projekt'

konceptutveckling

I samband med eller direkt efter att ett program skrivits kan en konceptmodell tas fram för att förtydliga både form och funktion. Konceptutveckling kan ske på en mängd olika sätt, kontakta Arkitop för vidare diskussion.

Arkitekt som bollplank eller helhetsutvecklare

Oavsett om ni söker arkitekt till ett personligt attefallshus eller unik eko-villa så är ovan nämnda steg till stor hjälp. Detsamma gäller arkitekt till ombyggnad och anpassad tillbyggnad, bostad i enfamiljshus eller generationsboende. Vi hjälper gärna till bara som bollplank eller med ansvar för utveckling av helheten där det kan ingå kommunikation med kommun och hantverkare mm. Varje byggprojekt är unikt, så också samarbetesformen med dess ingående delar.