uppstart av ditt projekt


Ring Ann Bergström på arkitop, 0701-47 00 81

eller sänd mail till ann@arkitop.se och

boka ett första möte. Första timmen är alltid gratis för er.


Företrädesvis möts vi vid platsen för projektet där många

frågetecken kan rätas ut direkt. Ta gärna med inspirationsbilder,

listor med funktionskrav och egna byggnadsidéer. Under första

mötet väljs ett av två alternativ: ritning direkt eller projektutveckling i någon grad. Efter detta lämnas offert.Arkitektritat innebär...

1. att det är anpassat till er livsstil och aktuell tomt/sol/utsikt mm jämte rådande regler.

2. en förenklad beslutsprocess; arkitekten ritar och är ert bollplank.

3. att ni råder över tiden, ritandet kan gå snabbt eller få ta den tid ni behöver.

4. ett fritt val av hantverkare eller husfabrikant som ni litar på.

5. att den händige kan göra mycket själv medan den som vill, kan få huset nyckelfärdigt.

6. samma ekonomiska spann som 'kataloghus'; 10-25.000:-/kvm.

7. god värdestegring, oftast lägre driftskostnader & längre livslängd för det färdiga huset.


 

kontroll hela vägen


Den vanligaste gången för både ny- och tillbyggnad är att vi gör en 3D-modell efter första mötet. I vissa fall gör vi också ett program för att definiera hela projektets innehåll i text. När vi närmar oss framtagande av offentlig handling såsom ritning undertecknar vi ett kontrakt enligt ABK 09, ABS 05 eller Hantverksformuläret 09.

Kostnaden för arkitekten är i genomsnitt 2-12 % av den totala byggkostnaden, här finns stora variationer. Arkitop debiterar 750:-/timma exkl. moms (937:- inkl. moms) 2020 och arbetar oftast med fast pris alternativt rörligt pris mot budget. De första 3D-modellerna kostar generellt mellan 5.000:- och 40.000:- exkl. moms, bygglovsritningar mellan 5.000:- och 15.000:- exkl. moms till detta kan komma byggritningar och specialistritningar s.k. K-ritningar. Målet är ofta att uppnå arkitektonisk upplevelse med standardmetoder för det praktiska byggandet, vilket innebär att fokus ligger på 3D-modeller medan antalet ritningar minimeras. Endast där det specialiserade tillåts prioriteras krävs extra konstruktionsritningar.


När bygglovsritningarna är gjorda kan offerter tas in från hantverkare såsom byggare, VVS-ingenjörer, elektriker osv. eller en husfabrikant som kan ta helhetsansvar för byggnationen. Hantverkare arbetar ofta i nätverk och kan rekommendera varandra om man inte har egna kontakter. Många husfabrikanter kan leverera nyckelfärdigt, s.k. totalentreprenad utifrån arkitektritning, i dessa fall brukar fabrikanten stå för samtliga K-ritningar.

 

Det måste finnas en byggherre som är ansvarig för hela projektet, det kan vara fastighetsägaren, beställaren eller en anlitad person med specialkompetens. Kontrollansvarig, annan än byggherren, måste utses i enlighet med aktuell kommuns krav (certifierade kontrollansvariga finns på lista hos de flesta kommuner, begär offert från flera).

 

När allt ovan är beslutat och kommunen givit startbesked kan 'spaden sättas i jorden'. Oftast uppstår frågor och alternativa lösningar under arbetets gång och här är Arkitop alltid tillgängliga. Vi kommunicerar ofta både med byggherre och hantverkare under hela byggtiden.

 

Så snart byggnaden står klar görs en efterkontroll och besiktning. Kommunen måste besöka bygget minst en gång och först när kommunen lämnat slutbesked får byggnaden tas i bruk.

Inflyttning!


Och när ni är redo kommer vi på arkitop arkitekter gärna och besöker er, i er nya bostad! Vi är tacksamma för återkoppling och intresserade av alla delar i ert projekt. Vi vill rita hus och senare få uppleva det i verkligheten. Ett av våra mål är att ni är så nöjda att ni gärna rekommenderar oss vidare.

 

Arkitop är ett arkitektföretag främst verksammat som arkitekt Kungsbacka,

arkitekt Halland och Västra Götaland. Välkomna!